Steun Hart voor Urk!
Werk

Werk

Urk is groot geworden door de visserij. Daarom dient het gemeentebestuur voor deze bedrijfstak zich sterk te maken.

In nauw contact met de mensen op de vloot moet een beleid worden ontwikkeld hoe de vloot stand kan houden.

De visverwerking en aanverwante bedrijvigheid verdienen steun in het zoeken naar grondstoffen en afzet.

Bedrijvigheid die aansluit bij het arbeidsaanbod en goede arbeidsmoraal op Urk dient te worden gestimuleerd.

Aandacht voor starters en het zelfstandig ondernemerschap is noodzakelijk.

Voor het bedrijfsleven zijn goede verbindingen nodig. De Domineesweg dient te worden verbreed en samen met de gemeente Noordoostpolder wordt een verbreding van de oost-westverbinding naar de N50/A50 bepleit. De derde brug over de Urkervaart moet snel worden aangelegd.

Ook de openbaar vervoerverbindingen van en naar Urk dienen optimaal te zijn.

De mogelijkheden tot aanleg van een buitendijkse haven dienen ten zeerste onderzocht te worden.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.