Steun Hart voor Urk!
Ruimte en Wonen

Ruimte en Wonen

Voldoende betaalbare woningen, in de huur- en koopsector, behoren voorhanden te zijn.

Stagnatie in de bouwstroom mag niet voor komen.

De starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug.

Urker aannemers bouwen goed en degelijk. Ze mogen niet gepasseerd worden bij gronduitgifte.

Toekomstgericht moet worden nagedacht, welke gebieden in aanmerking komen voor woningbouw, industrievestiging, recreatie enzovoorts.

Onderhandelingen voor vergroting van het grondgebied van Urk dienen tijdig met de gemeente Noordoostpolder te worden gestart.

Er moet voldoende grond aanwezig zijn voor volkstuinders.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.