Steun Hart voor Urk!
Ouderen

Ouderen

De grote betekenis van de ouderen voor de samenleving behoort in het gemeentelijk beleid tot uitdrukking te komen.

Bij het ouder worden dienen voldoende voorzieningen voor de ouderen in de eigen woonomgeving en -situatie aanwezig te zijn.

 

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.