Steun Hart voor Urk!
Cultuur

Cultuur

Behoud van de eigen identiteit staat voorop. Het dialect, de klederdracht en andere Urker cultuuruitingen verdienen onze aandacht.

Stimuleringssubsidies beschikbaar stellen voor "ambassadeurs van Urk".

Niet alleen op de haven, maar ook op andere plaatsen in het dorp behoort een "klapskoel" aanwezig te zijn, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten.

Een Urker kotter dient in de haven te liggen, geschikt voor bezichting en rondleiding.

Behoud van beeldbepalende en karakteristieke panden heeft onze inspanning.

Bij de identiteit van Urk horen ook goed onderhouden begraafplaatsen.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.