Steun Hart voor Urk!
Raadsvergadering van 26 april

Home Raadsvergadering van 26 april


Raadsvergadering van 26 april

HvU heeft brengt een aantal vragen naar voren tijdens het vragen uurtje.

woningen urkAls eerste komt Jelle Jonkers met de vraag aan de burgemeester hoe het kan in een tijd waarin het economisch slecht gaat en de huizen al een aantal jaren in prijs dalen, hoe het dan mogelijk is dat huizenbezitters op Urk fors hogere aanslagen opgelegd krijgen doordat de WOZ waarde in sommige gevallen wel tot 10% verhoogd is, dit begrijpen we als HvU niet en kunnen we niet aan de burger verkopen. We willen hier dan ook in de komende kadernota bespreking in Juni aandacht aan schenken hoe we dit kunnen veranderen zodat het voor de burger inzichtelijk en begrijpelijk word, in ieder geval niet op deze voet verder gaan als het aan HvU ligt.

Jan Meindert Keuter stelt als 2e een vraag over de zgn. LAVORA werkers die onder Concern voor Werk vallen. LAVORA BV is een onderdeel van Concern voor Werk. We hebben vernomen dat dit werkbedrijf opgeheven word, wat heeft dit als invloed op de werknemers van dit werkbedrijf en kunnen we deze ondersteunen en werk aan blijven bieden.

Als laatste gaat Leendert Hakvoort in op een artikel geplaatst door de plaatselijke CDA waarin deze via de media vragen oproept over de procedure en werkwijze rond de aanvraag van een insteekhaven door het bedrijf Excellent en waarom deze geweigerd is, volgens het CDA had dit anders gekund. Het CDA suggereert dat het college onzorgvuldig en te gemakkelijk te werk is gegaan. Wij hadden zelf ook een aantal vragen, maar deze zijn naar de volle tevredenheid beantwoord door de wethouder, uit alles blijkt dat het college zorgvuldig gehandeld heeft en de betreffende ondernemer zeker ter wille is. We spreken dan ook onze verbazing uit dat het CDA via internet en de krant ongefundeerde uitspraken doet richting de gemeente, dit is in onze ogen “goedkoop” scoren richting de burger. De vragen gesteld door het CDA aan het college zijn inhoudelijk goed en keurig beantwoord, uit alles blijkt dat de gemeente de ondernemer zeker ter wille is binnen de gestelde grenzen. We hebben het CDA dan ook opgeroepen in de toekomst een zaak eerst goed inhoudelijk te onderzoeken voor een ongefundeerde mening weer te geven in de media. Dit kon ten volle beaamd worden door het college.

Hierna behandelen we de aanvraag krediet voor het realiseren van het kindcentrum. HvU bij monde van Leendert Hakvoort is hier zeker een voorstander van en wil dit graag z.s.m. gerealiseerd zien dit moet echter wel zorgvuldig gebeuren, de gestelde toezegging door de wethouder een financiële raming van renovatie te geven tegenover nieuwbouw was niet voldaan. Wel hebben we een memo gekregen waarin alle voordelen van nieuwbouw opgesomd worden zoals meer ruimte, de huidige staat van het gebouw, de ligging van het huidige gebouw en betere parkeer voorzieningen. We zijn echter niet blij dat we geen financiële referentie hebben tussen nieuwbouw en renovatie, we snappen natuurlijk dat nieuwbouw duurder is, maar ook richting de toekomst beter voorbereid. We willen echter wel een raming zien waarin renovatie verklaard word zodat we een goede afweging kunnen maken en kunnen dus in de eerste instantie niet meestemmen met het krediet, na schorsing en de toezegging van de wethouder dat de raming er over een aantal dagen is en inhoudelijke informatie waarin de wethouder nogmaals bepleit waarom er gekozen is voor nieuwbouw besluiten we mee te gaan met nieuwbouw, we kennen de wethouder ondertussen als een wethouder die wel overwogen beslissingen neemt en geven hem dan ook het vertrouwen.

Als laatste behandelen we de nota Toerisme en recreatie. Jan Koffeman geeft een compliment aan het college voor de prachtige en inhoudelijk goed opgestelde nota. Op zijn “unieke” manier vraagt Jan Koffeman aandacht voor rondleidingen binnen de visafslag, vaak word hier nee verkocht aan onze school kinderen. Dit kan toch zo niet zijn, de visafslag is het centrum waar bijna alles om draait op Urk en hier moeten we alle aandacht waar nodig is schenken we vragen dan ook meer medewerking en een leuke presentatie en rondleiding in de afslag met na afloop een lekker gebakken visje in de ruime kantine en het altijd bereidwillige team in de kantine, Gerrit en Jannie Jeruzalem. Hier moet dus ruim aandacht aan worden geschonken

Ingezonden door: Leendert Hakvoort


 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.