Steun Hart voor Urk!
Aansluiting van Gooi- en Vechtstreek bij RUD -ontwikkeling Flevoland

Home Aansluiting van Gooi- en Vechtstreek bij RUD -ontwikkeling Flevoland


Aansluiting van Gooi- en Vechtstreek bij RUD -ontwikkeling Flevoland

RUD FlevolandDe aansluiting van Gooi- en Vechtstreek bij RUD: Regionale Uitvoeringsdienst – Ontwikkeling Flevoland is een feit geworden. De Intentieverklaring zijn ondertekend. De Gemeente Urk had het liever bij de Regionale Uitvoering Dienst Flevoland gehouden, maar de Staatssecretaris vond dit niet voldoende, maar wil dit alles zo breed mogelijk verwezenlijken, om de Kwaliteit- en Serviceverlening uit te breiden. Kennis, kunde en capaciteit worden hierdoor volgens de Staatssecretaris gebundeld.

Nadat al de andere deelnemende partijen besloten hadden om in te stemmen met de uitbreiding van Gooi- en Vechtstreek bij RUD – Ontwikkeling Flevoland, is onze Gemeente hierin ook meegegaan. Kort gezegd: Wordt dit alles ons als Gemeente door de strot gedrukt. Wij gaan er vanuit dat de Kwaliteit- en Serviceverlening gehandhaafd zullen blijven, en alleen nog maar zullen verbeteren. Naar aanleiding hiervan hebben wij als Hart voor Urk een aantal vragen: Wanneer kunnen wij het Concept Gemeenschappelijke Regeling voor de Zeventien Deelnemende Partijen en een Nieuw Bedrijfsplan voor het vaststellen hiervan verwachten, Wat wordt de verdeling van het Stemrecht binnen deze Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling.

Wethouder G. Post Jr. antwoordt dat deze grote RUD van hogerhand is opgelegd. In April worden de Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en het Bedrijfsplan vastgesteld. Het stemrecht wordt verdeeld naar de financiële inbreng van de Gemeenten. De financiële consequenties zijn nog niet helder. Ook het college wil dat het niet duurder allemaal wordt.

De mening ‘Laat Urk hem er buiten houden’ kan hier niet van toepassing zijn.

Wethouder G. Post Jr. antwoordt dat de RUD Milieutaken gaat uitvoeren. Het front office blijft op Urk. Aan de Kwaliteitscriteria hangt echter een prijskaartje. In de toekomst moet het goedkoper worden. De Burgemeester wijst er op dat bij het overgaan van taken naar de Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling de gemeente achterblijft met ondersteunende formatie. Dat levert overhead op. Geconcludeerd kan worden dat het College er uit haalt, wat er uitgehaald kan worden, om de eigen identiteit zoveel mogelijk te waarborgen.

Ingezonden door: J.M. Keuter


 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.