Steun Hart voor Urk!
De thermostaat gewoon iets lager zetten

Home De thermostaat gewoon iets lager zetten


De thermostaat gewoon iets lager zetten

brug urkBeste voorzitter, We hebben de tussenraportage weer doorgenomen. En we hebben daar enkele punten uitgehaald.  Ten eerste de loonkosten die zijn per project steeds veel te hoog. Dit loopt als een rode draad door de rapportage. Wat denkt het college daar aan te doen. We lezen ook in het rapport dat Er nog diverse debiteuren langer dan een jaar meer dan een miljoen openstaan wat doen we daar aan. Er is bij de vorige tussen rapportage belooft daar zoveel mogelijk aan te doen. Wat is er aan gedaan?? Dit kan toch niet. Wij vinden dit als Hart voor Urk zeer zorgelijk.

Helemaal in deze economisch moelijke tijd. Ook lezen we op bladzij 12 dat de woonvisie in 2012 wordt aangepast. neemt het college daar ook de problematiek in mee van het patrimonium. Zij hebben een structureel tekort van 100 woningen.. Verder heeft hart voor Urk een motie in gediend voor huur koop woningen. Wat gaat het college hier in de woonvisie in 2012 voor meenemen. Kan dit breder worden getrokken naar alle betrokkenen.
Verder lezen we op bladzij 13 dat de realisatie van de 3e brug niet mogelijk is. Dit zou via een aparte rapportage bekent gemaakt worden dit hebben we als raad zelfs besloten. Waarom moeten wij dit in een tussentijdse rapportage ontdekken. Verder lezen we dat de heer Appelman aangegeven heeft dat dit project niet meer past binnen de ZZL gelden. Beslist de Appelman dit alleen. Er is hier toch een werkgroep mee bezig waar ook Urk in is vertegenwoordigd. Wij willen hier graag duidelijkheid en helderheid over hebben. op bladzij 14 zien we dat de woningbouw toch meer is dan de prognose. Dit komt hoofdzakelijk doordat er gebruik is gemaakt van inbrei locaties. Zulke locaties brengen de nieuwe wijken wel in gevaar. Houden we hier ook voldoende rekening mee. Op bladzij 47 zien we dat er voor de camera subsidie een tiental bedrijven zich hebben aangemeld. Is hier al wat meer over bekend. Op bladzij 59 zien we de kostenplaats noorderzand. Dit is toch elk jaar een flinke post. Is het beheerplan voor onderhoud wagenplan al klaar. Hier wachten we al 2 jaar op verder zijn de energie lasten ontzettend hoog. Kan hier niet wat aan gedaan worden. Kunnen we hier de thermostaat niet gewoon lager zetten.

Ik zal de vragen nog eens kort samenvatten.

Wat kan het college doen aan de loonkosten. Deze zijn per project te hoog.
Wat kunnen we doen aan de achterstand van de debiteuren.
Hoe gaan we met de nieuwe woonvisie 2012 om
Wanneer krijgt Hart voor Urk duidelijkheid over de realisatie van derde brug.
Hoe gaan we in de toekomst om met de inbreilocaties
Wat kan het college doen om de kosten van het noorderzand naar beneden te brengen.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.