Steun Hart voor Urk!
Gouden stoelen..

Home Gouden stoelen..


Gouden stoelen..

stoelenDe burgemeester deelt mee, dat het bedrag van 30.000 Euro te maken heeft met het vervangen van kantoormeubilair. Het meubilair dat tijdens de verbouw / nieuwbouw vervangen is, is gefinancierd vanuit de investeringsrekening. Het college wil voor het meubilair ook een beheerplan opstellen. Dat vraagt een gelijkmatige inzet van middelen. Een negatief saldo behoord voorkomen te worden. Daarom wordt voorgesteld 30.000 Euro toe te voegen. Een deel van de financiering voor het meubilair is ook gehaald uit het krediet voor het gemeentehuis.
Hart voor Urk kan hiermee niet instemmen. Onze mening hierover is, dat het bedrag van  30.000 Euro niet naar het beheerplan kantoormeubelen moet. Gezien de financiŽle situatie van onze gemeente behoord met vervanging van het meubilair soberheid betracht worden. Het behoord goed meubilair te zijn, die voldoet aan de huidige Arbo- en Kwaliteitsnormen. Dit zijn wij verplicht aan de werknemers. De burgemeester antwoordt, dat de uitgave voor het kantoormeubilair is gedaan in goed overleg met de Klankbordgroep. Het bestuursdeel moest er goed uit zien. Er was een relatie met de verbouw / nieuwbouw. Beheersplannen zijn gewoon nodig.

De Provincie wil zien of alles in stand kan worden gehouden. Het uitgangspunt is sober en doelmatig. Gelden die uit een reserve zijn gehaald, moeten weer terug, want die gelden zijn voor de toekomst weer hard nodig.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.