Steun Hart voor Urk!
Openstaande rekeningen?

Home Openstaande rekeningen?


Openstaande rekeningen?

gemeentehuisHart voor Urk is verblijd dat de verbouwing en nieuwbouw van het Gemeentehuis / Bibliotheek binnen het door de Gemeenteraad vastgestelde krediet hiervoor is gebleven, dat het resultaat kan worden afgesloten met een positief saldo ten aanzien van het krediet
van 370.667 euro. Wij willen de Projectgroep en Klankbordgroep voor de verbouwing en nieuwbouw van het Gemeentehuis / Bibliotheek dank zeggen voor hun inzet met deze verbouwing en nieuwbouw, en dat het alles zo is verlopen.


Naar aanleiding van het laatste verslag van de Klankbordgroep van d.d. maandag 15 november 2010 over de nieuwe geluidsinstallatie die niet optimaal functioneert, willen wij de volgende vraag stellen, of deze inmiddels betaalt is geworden, omdat toen besloten is, dat hij niet betaald zou worden, tot dat de installatie tot tevredenheid functioneert. Er zijn de afgelopen tijd niets anders dan problemen mee geweest.

De burgemeester antwoordt onder andere dat het krediet goed begroot is, maar dat de aanbesteding is meegevallen. Het is gebruikelijk dat het geld terugvloeit naar de algemene middelen. Tijdens de verbouwing deden zich echter zaken voor, die direct aangepakt moesten worden. Die zijn gefinancierd vanuit de post onderhoud. Vandaar dat wordt voorgesteld een bedrag toe te doen aan de onderhoudsreserve. Er is nog steeds geen beheerplan voor onderhoud. Middelen daarvoor zijn hard nodig. De nieuwe geluidsinstallatie werkt momenteel goed, als de nota nog niet betaalt is geworden, kan hij dus nu betaald worden.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.