Steun Hart voor Urk!
Een veilig Urk?

Home Een veilig Urk?


Een veilig Urk?

politieHart voor Urk staat achter de inhoud van de brief van onze Burgemeester Kroon aan de Korpsbeheerder Politie Flevoland, mevrouw A. Jorritsma, van d.d. donderdag 13 januari 2011, over de Nieuwe Politiewet en de Nationale Politie. Hij is ons uit het hart gegrepen.

Wij onderschijven de kanttekeningen over deze schaalvergroting. Hart voor Urk is met u van mening, dat de Nieuwe Landelijke Politiekorps: Een Nationale Politie met Tien Nieuwe Districten niet ten koste mag gaan van de Veiligheid en Veiligheidsbelevenis van de Burgers. De Wijkagenten behoren daarom voor de Veiligheid en om misdaden te voorkomen gehandhaafd te blijven. De burgers behoren een Veilig gevoel te houden. Meer blauw op straat, is daarom niet verkeerd.


De Burgemeester en de Gemeenteraad behoren bij het werk van de Politie nauw betrokken te blijven, om zo onder andere met de plaatselijke politie thema’s op te pakken.

Wij onderschrijven uw pleidooi dat de Tien Nieuwe Korpsbeheerders voor de Tien Nieuwe Regio’s niet alleen uit Burgemeesters van de Grote Steden behoren te bestaan, maar ook uit Burgemeesters van Kleine(re) Gemeenten, om uit te gaan van Duo Korpsbeheerders: een Burgemeester van een Kleine(re) Gemeente en een Grotere Gemeente, zodat ook de belangen van de Kleine(re) Gemeenten verankerd zijn, en hierdoor gewaarborgd kunnen worden. Wij behoren niet door de Grotere Gemeenten onder gesneeuwd C ingepakt te worden. Het is jammer dat het Regionaal College- en de functie van de huidige Korpsbeheerder wordt opgeheven.

Uw inzet om het Driehoeksoverleg in stand te houden en om meer zeggenschap over de inzet van Wijkgebonden Agenten te houden is prijzenswaardig.

Wij willen aan u verzoeken, om ons als Commissie en Gemeenteraad op de hoogte te houden van de Ontwikkelingen over het vervolg van de Nieuwe Politiewet en Nationale Politie, zodat waar nodig wij elkaar tot een hand en voet kunnen zijn.

Burgemeester gaat u op deze ingeslagen weg door, en haal er uit wat er uit te halen is, om zo de Veiligheid en de Veiligheidsbelevenis van de Burgers, en het tegengaan van misdaden voor de Burgers Veilig te stellen. U hebt hiervoor van Hart voor Urk, en ik denk met ons de gehele Commissie en Gemeenteraad, de steun en het vertrouwen.

De burgemeester antwoordt dat de nationale politie voor grote veranderingen zal zorgen. Hij vraagt aan de partijen, die een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer hebben, om hun fracties hierover te benaderen. De lokale belangen moeten overeind blijven.

Jan Meindert Keuter (Hart voor Urk)

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.