Steun Hart voor Urk!
Aanpakken?

Home Aanpakken?


Aanpakken?

S.V.U. urkIk heb zo mijn bedenkingen wat CDA nu toch bedoelt met deze vragen te
stellen. Wij zijn in de laatste vergadering van het presidium toch heel duidelijk geweest. Alle vertegenwoordigers van de partijen waren er. Men heeft toen unaniem besloten en gezegd; “Wethouder dat is besloten. Dit is de S.V.U. toegezegd. Geef dat geld en als ze het niet aanpakken dan is de kous af”.


Nu verbazen wij ons als Hart voor Urk dat het CDA hier mee komt. Ik neem toch aan dat uw vertegenwoordiger dit u niet heeft onthouden door met u door te nemen wat wij besloten hebben in het presidium?

U laatste vraag hierover was of dit bedrag nog volledig beschikbaar is? U vraagt naar de bekende weg, want wij hebben de opdracht mee gegeven aan de wethouder om de zaak af te wikkelen zoals wij die besloten hebben in de raad en in het presidium.J. Koffeman (Hart voor Urk).

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.