Steun Hart voor Urk!
Coalitie Urk komt met bondig akkoord en jeugdig college

Home Coalitie Urk komt met bondig akkoord en jeugdig college


Coalitie Urk komt met bondig akkoord en jeugdig college

wethoudersChristenUnie, Hart voor Urk en SGP op Urk hebben zich in een flink tempo door de coalitieonderhandelingen heen gewerkt. Woensdagmiddag presenteerden zij hun bondige coalitieakkoord en de kandidaat-wethouders van wat een 'piepjong' college gaat worden: Ben Visser (28 jaar, ChristenUnie), Gerrit Post (36 jaar, Hart voor Urk) en Geert Post (44 jaar, SGP).

De onderhandelingen begonnen vorige week maandag en wat er uit is voortgekomen is, in de woorden van ChristenUnie-lijsttrekker Albert Woord: 'De enige logische coalitie, die op dit moment gevormd zou kunnen worden.'

De drie partijen zijn in alle openheid de onderhandelingen ingegaan. Woord: 'De sfeer was uitermate goed. Er was zelfs sprake van een klik.' Het coalitieakkoord is bewust beknopt gehouden. 'We willen ruimte laten voor de gemeenteraad, niet alleen voor de coalitie maar ook voor de oppositie. Dan moet je niet alles willen dichttimmeren.'

De coalitiepartijen willen vooral het in gang gezette beleid voortzetten, tenzij daarvan in dit akkoord duidelijk wordt afgeweken. Woord: 'We zijn het over negentig procent met elkaar eens; de mogelijke struikelblokken moeten we bespreken en bij de kop pakken.'

De titel van het coalitieakkoord 2010-2014 is 'Zeilen bijzetten'. 'Dat moeten we, vanwege de grote bezuinigingen die ons te wachten staan,' legt Albert Woord uit. 'Maar je kan ook zeggen, dat er met de winst en het toetreden tot het college van Hart voor Urk een groot zeil is bijgezet.'

Als drie belangrijkste aandachtspunten in het coalitieakkoord noemt Albert Woord de bezuinigingen (zes ton tot een miljoen euro per jaar), de havenplannen en de verkeersproblematiek in het oude dorp. 'We willen bezuinigen op alle fronten door de kaasschaafmethode te hanteren.' Maar het welzijnsbeleid wordt van deze bezuinigingsoperatie uitgesloten. 'De zwakkeren in de samenleving, en ook de burgers moeten worden ontzien.'

Nieuwe plannen op het haventerrein moeten worden gebaseerd op een blanco situatie. 'Dat betekent dat we eerst met projectontwikkelaar Farus om tafel moeten om tot een akkoord te komen, waarin Farus een schadeloosstelling krijgt en afziet van zijn rechten op de locatie. Pas dan kunnen we verder met de ontwikkeling van de haven, waarin bedrijvigheid, toerisme en recreatie centraal staan. Er moet geen woonwijk komen; daar zijn we het allemaal wel over eens.'

De verkeersproblematiek in het oude dorp wil de nieuwe coalitie meteen aan het begin van de nieuwe raadsperiode bij de horens vatten. Bij het zoeken naar oplossingen worden de bewoners van het oude dorp betrokken. Moeilijke keuzes om de situatie te verbeteren, worden daarbij niet uit de weg gegaan. Woord: 'Ik noem, als voorbeeld, de invoering van een vergunningssysteem of ťťn parkeerplaats per woning.'

Donderdag 25 maart zal de benoeming/beŽdiging van de nieuwe wethouders plaatsvinden tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ook zal dan de beŽdiging plaatsvinden van Jan Hakvoort als SGP-raadslid. Hakvoort neemt de plaats in van Geert Post, die zitting neemt in het college.

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders krijgt de opdracht een collegeprogramma te maken. Het college buigt zich pas na zijn benoeming over de portefeuilleverdeling. 'Waarschijnlijk vrijdagmorgen al,' aldus kandidaat-wethouder Geert Post.

wethouders

Foto van links naar rechts: Geert Post (SGP), Ben Visser (CU), Burgemeester Jaap Kroon en Gerrit Post (Hart voor Urk).

Bron: Urk kiest nu

Klik hier om het coalitie akkoord te bekijken.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.