Steun Hart voor Urk!
Mega sportpark bij Urk

Home Mega sportpark bij Urk


Mega sportpark bij Urk

Voetbal urkMet verbazing en ontzetting heeft Hart voor Urk Kennis genomen van het voornemen om bij Urk "de grootste en groenste sportaccommodatie van Europa" te realiseren (zie De Noordoostpolder van 1 oktober 2009). Volgens de initiatiefnemers verbleken de circuits van Zandvoort en Assen bij het uiteindelijke resultaat van hun plannen. De accommodatie gaat een oppervlakte beslaan van 450 hectare, ofwel 900 voetbalvelden.

Hart voor Urk vreest dat naast het Urk ontsierende mega-windmolenpark, er nu ook nog een voor Urk herrie veroorzakende en overlast gevend circuit bij Urk zal worden gerealiseerd. Wat schuilt hier achter? Is het de uiteindelijke bedoeling dat Urk van de landkaart verdwijnt?

Naar aanleiding van de gepresenteerde plannen wil Hart voor Urk duidelijkheid van uw college. Op grond van het reglement van orde van de raad stellen we u de volgende vragen.

1.Was/is uw college bekende met de nu gepresenteerde plannen (zie De Noordoostpolder van 1 oktober 2009)?

Goede buren houden elkaar - naar de mening van Hart voor Urk - voordurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en plannen. Hart voor Urk is daarom benieuwd of het gemeentebestuur van de Noordoostpolder u geinformeerd heeft over deze ingrijpende plannen. De buitendijkse haven is in vergelijking tot deze plannen een vingerhoedje, wat oppervlakte en investeringskosten betreft. Vandaar de vraag: Wist u van deze nieuwe plannen af?

2.Indien u van deze plannen afweet, waarom heeft u de gemeenteraad daarover niet geinformeerd?

3.Indien u niet van deze plannen afweet, vindt u dat normaal?

4.Wat is uw oordeel over de gepresenteerde plannen en welke stappen gaat u ondernemen om uw verontrusting over de plannen kenbaar te maken?

Hart voor Urk gaat er vanuit dat ook uw college geschrokken is van de plannen. En van de initiatiefnemers zegt dat de Noordoostpolder nog zo'n beetje de einige plek is waar dit circuit in ons dichtbevolkte land kan komen. Het is triest dat dit circuit dan percies aan de rand van de Noordoostpolder moet komen en bij de grens van Urk.

Hart voor Urk vreest dat naast het opsluiten van Urk achter de tralies van een mega windmolenpark, Urk nu ook getreisterd gaat worden door oorverdovend lawaai vanaf het circuit. Schokland is al ontruimd. Moet Urk soms ook ontruimd worden? Wie en wat zitten achter al deze plannen?

Hart voor Urk denkt dat straks gezegd gaat worden, wanneer deze plannen zijn gerealiseerd: "Het is toch wel zielig voor die inwoners van Urk. Ze hebben zoveel hinder van het geluid, de slagschaduw en trilling van het mega-windmolenpark en ze hebben zoveel hinder van de herrie, verkeersoverlast en de zondagsontheiliging als gevolg van de grootste en groenste sportacommodatie van Europa, laten we dat dorp maar ontruimen." Hart voor Urk vindt dat het zover niet mag komen en roept uw college op voortvarend op de gestelde vragen te beantwoorden en met spoed actie te ondernemen (passend bij de inhoud - racecircuit - op hoge snelheid) richting de Noordoostpolder. Uw reactie en de te ondernemen stappen ziet Hart voor Urk op korte termijn met belangstelling tegemoet.


Hoogachtend,

Hart voor Urk,

J. Koffeman.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.