Steun Hart voor Urk!
Riolering en herinrichting gebied De Reede

Home Riolering en herinrichting gebied De Reede


Riolering en herinrichting gebied De Reede

rioolHet is een goede zaak dat dit uitvoeringsplan er ligt. Hart voor Urk hoopt en verwacht dat de wateroverlast in dit gebeid, na uitvoering, tot het verleden zal behoren. Het is niet de eerste keer de laatste tijd, dat we als gemeente overgaan tot de renovatie van een riool en bestrating in een bepaald deel van Urk. Vandaar dat Hart voor Urk oproept om dit in goede samenspraak en samenwerking met de bewoners te doen. Voor hen betekend deze renovatie hopelijk nog eenmaal overlast. We vragen de wethouder hoe de bewoners van de Reede, Steenbank, Grindrug en Zandplaats bij dit project worden betrokken? Vindt er ook een goede afstemming plaats tussen werkzaamheden in het openbare deel en werkzaamheden eventueel in eigen grond? En hoe wordt de overlast tot een minumum beperkt?

Verder is Hart voor Urk benieuwd of de wijze van renovatie, deze uitvoering, past in de aanpak die in de toekomst moet plaatsvinden in een belangrijk deel van onze gemeente. Lopen we vooruit op de wijze van uitvoering of moet er straks een bijstelling van de aanpak plaatsvinden? En  kunnen deze kosten meegenomen worden in de totaalaanpak van de verzakkingsenproblematiek bij een eventuele subsidieaanvraag of finaciele ondersteuning van rijk of provincie? Ook de lichtmasten worden vervangen. Wat voor type komt daarin? Hart voor Urk pleit voor engergie zuinige verlichting. Graag willen we op onze vragen concrete antwoorden.

Manage Orcaruiters op rioolstelsel.

Ook dit voorstel kan Hart voor Urk kort zijn: gewoon doen!

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.