Steun Hart voor Urk!
Zorgverlening huishoudelijke verzorging

Home Zorgverlening huishoudelijke verzorging


Zorgverlening huishoudelijke verzorging

zorgMet de inwerkingtreding van de WMO, maar ook de verandering van de AWBZ, dreigen zorgvragers tussen wal en schip te verdagen. Vooral in de huishoudelijke verzorging en een deel van de thuiszorg is dit voelbaar en merkbaar in ons land. Hart voor Urk beseft en weet dat de wethouder oog heeft voor de mensen die zorg behoeven. Met name die inwoners die afhankelijk zijn van thuiszorg. Bij een grote zorgvraag en beperkte finaciel middelen zien we echter dat in andere gemeenten heel snel wordt bezuinigd op de huishoudelijke verzorging. Juist voor die groep wil Hart voor Urk blijvende aandacht van de wethouder vragen.

 

Juist voor die groep wil Hart voor Urk blijvende aandacht van de wethouder vragen. Juist voor die inwoners is hulp zo belangrijk. De dagelijkste contacten, even aandacht, een boodschap samen doen of even een kuiertjen. Dat is onmisbaar. Tegelijkertijd pleit Hart voor Urk voor al die inwoners die afhankelijk zijn van de zorgverlening van anderen. In een tijd van recessie morgen zij niet de dupe worden. Deze zorgvragers moeten al zoveel missen. Op dit punt mag dan ook niet bezuinigd worden. Hart voor Urk roept de wethouder op zich sterk te maken voor die inwoners die afhankelijk zijn van zorg- en hulpverlening.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.