Steun Hart voor Urk!
Langdurigheidstoeslag

Home Langdurigheidstoeslag


Langdurigheidstoeslag
geldVoor de mensen met de smalle beurs heeft Hart voor Urk een zwak. Vandaar dat bij de begrotingsbehandeling een motie is ingediend om de mogelijkheden, in het kader van het minimabeleid, duidelijker onder de ogen van de burgers, die hiervoor in aanmerking komen, te brengen. Ik vraag de wethouder haast te maken met deze minimawijzer. Verder kan Hart voor Urk met dit voorstel instemmen.
 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.