Steun Hart voor Urk!
Verkiezingsbrochure 2018

Home Verkiezingsbrochure 2018


Verkiezingsbrochure 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Dankbaar presenteert Hart voor Urk zich in deze brochure. Woensdag 21 maart 2018 hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen en mag u weer stemmen op uw eigen volksvertegenwoordigers. Hart voor Urk was er de afgelopen jaren voor u en wil de komende vier jaar ook weer voor u klaarstaan. Staan voor een maatschappij waar het veilig, leefbaar, gezellig en gemoedelijk is. Wij zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen doen, maar uiteraard onder de zegen van de Heere.

Klik >> hier << voor onze verkiezingsbrochure 2018.We hebben deze verkiezingen de slogan: Hart voor Urk “verbindt” gekozen. We doen als partij nu acht jaar mee als coalitiepartner in de Urker gemeenteraad en we kunnen zeggen dat Hart voor Urk binnen de Urker politiek een belangrijke verbindende partij is geweest. We bedrijven politiek op een gezonde en frisse manier. Waar in het verleden nog wel eens het “bin jie vor, dan bin ik tugen” klonk, heeft Hart voor Urk partijen aan het denken gezet om samen te komen tot goede beslissingen voor onze gemeenschap. Hart voor Urk heeft in de afgelopen 4 jaar diverse zaken gerealiseerd en zich sterk gemaakt voor onder meer: 1. Aankoop Schokkerhoek, waardoor in de toekomst ruimte is voor 1600 woningen en voorzieningen. 2. Speelplaats en duofiets voor Talma Haven en Het Dok. 3. Realisatie rotonde Rotholm/Toppad in 2018. 4. Herinrichting locatie Vuurbaak middels buurtparticipatie. 5. De ontwikkeling en realisatie van de Oranjewijk door participatie van Urker ondernemers. 6. Realisatie starterswoningen voor jongeren, zowel in de huur- als de koopsector. 7. Beperking lokale belasting door bevriezing OZB in 2020. 8. Voor alle soorten woningbezitters stimulering van zonnepanelen, mede door subsidieregelingen. 9. 1,3 miljoen gereserveerd voor realisatie van de 3e brug over de Urkervaart. 10. Behoud van onze mooie Urker cultuur, onder meer door ondersteuning van de Nationale Dag van de Klederdracht op 2 september 2017.

Lees meer in onze verkiezingsbrochure 2018. Klik hier.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.