Steun Hart voor Urk!
Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2014

Home Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2014


Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2014

Geachte college, geachte leden van de raad.

Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen staan. De Heere heeft ons ook in het afgelopen jaar weer gespaard en gedragen. We mogen in ons mooie dorp nog steeds de Heere in alle vrijheid belijden, en dit is een groot goed. Er zijn voorbeelden genoeg waar dit niet meer kan. We mogen en moeten, dan ook dankbaar zijn voor alles wat wij ontvangen, iedere dag weer opnieuw.

De kadernota is ten opzichte van vorige keren sterk veranderd. Het is een mooie overzichtelijke compacte nota, maar met weinig toekomst perspectief. Er is weinig geld beschikbaar dus ook weinig ontwikkeling. We zullen alle zeilen bij moeten zetten om in het najaar tot een sluitende begroting te komen.

Wat is de realiteit van de dag? die kunnen we niet ontlopen. In gedachten gaan we terug naar de algemeen beschouwingen van vorig jaar. We stonden toen aan de vooravond van drastische bezuinigingen. Bijna 2 miljoen moesten we bezuinigen. En we dachten met z’n allen dat we na deze bezuiniging ronde klaar waren voor de toekomst. Maar helaas is dit niet zo. Weer moet er bijna een miljoen moeten worden bezuinigd. Dat betekend dat er weer in de kosten moet worden gesneden. Er zullen dus weer pijnlijke beslissingen moet genomen worden op financieel vlak. We kunnen niets weg geven. De audit commissie zal hier weer een behoorlijke kluif aan hebben. Hart voor Urk spreekt de wens uit dat we net als de vorige bezuinigen ronde,  het nu ook weer met elkaar kunnen doen. Dus raad breed de bezuinigen vorm geven.

De ouderen en de zwakkeren zullen het in de toekomst moelijker krijgen we hebben daar onze zorgen over. Een punt van zorg wat we als eerste willen benoemen is de zorg, we hebben allemaal kunnen vernemen dat er vanaf 1 januari 2015 forse kortingen van kracht zijn vanuit het rijk, oplopend tot 40%. Daarnaast hebben we deze week gehoord over de voorgenomen massa ontslagen die er zullen vallen bij Z.O.N.L. Dit alles baart ons grote zorgen, houden we wel de expertise voor onze medemens die dit nodig heeft, verkwanselen we niet veel kennis en kunde die is opgebouwd. Het is toch onze plicht en verantwoording om te gaan met onze naast zoals Gods woord voorschrijft, daarom roepen we het college dan ook op met de grootst mogelijke voorzichtigheid om te gaan met dit zo tere punt. Een lichtpuntje in deze bron van zorg ziet Hart voor Urk in ieder geval in de oprichting van een zogenaamde, Zorgcoöperatie. Wat kan de wereld snel veranderen, vorig jaar met het behandelen van de kadernota hebben we hier al op aangedrongen, we hebben hier zelfs een motie voor ingediend die toen niet op de steun van de meerderheid kon rekenen, hoe is de situatie nu veranderd, als Hart voor Urk zijn we dan ook blij dat het college en de verantwoordelijke ambtenaren wel goed geluisterd hebben naar onze oproep….. Hart voor Urk zal altijd opkomen voor de deze doelgroep, wij zullen ouderen en zwakkeren blijven steunen in onze samenleving. We zullen een schild moeten zijn voor deze mensen.

Buiten de zorg zullen ook verschillende organisaties en instellingen last krijgen van de bezuinigingsdrift van het rijk. We mogen er trots op zijn dat de welzijnsvoorzieningen op een hoog peil staan op Urk, Maar we moeten nu wel gaan vooruitzien, hoe moeten we, onze voorzieningen op peil houden. Nu we weer moeten bezuinigen. een onmogelijke opgave toch??

Toch zijn we wat in de toekomst gaan kijken, ik gedachte lopen we bijvoorbeeld door een bibliotheek, kleiner dan de huidige bibliotheek en die geheel is ingericht op de zelf-service van de burger. De werkzaamheden die moeten gebeuren, als het ordenen van de boeken gebeurd door vrijwilligers die samen hiervoor een pool hebben opgezet, als ik dan langs de huidige bibliotheek loop zie ik dat hier een van de RUD’s in is gevestigd. Nu lopen we richting het zwembad, we zien voor ons een prachtig nieuw zwembad, gevuld met de spelende jeugd, een plaatje om te zien. Ik zie in de tuin iemand bezig met het buitenonderhoud en weet dat dit gebeurd door enthousiaste vrijwilligers van de zwemclub, het had weinig gescheeld of het zwembad had moeten sluiten, maar de zwemclub heeft de schouders eronder gezet en ervoor gezorgd dat iedereen een taak heeft als vrijwilliger, de een tuiniert, de ander schildert en een van de leden is zelfs koelmonteur en mag de installaties controleren. Dit alles heeft een dusdanige besparing opgeleverd dat het zwembad open kan blijven. Als ik doorloop ben ik vervuld met dankbaarheid en trots, wat hebben we een geweldig dorp en wat een mentaliteit.

College, leden van de raad, deze kant moeten we wel op in de toekomst, ik schetste net een aantal voorbeelden, maar is dit geen realiteit?? we hebben op Urk een zeer hoog voorziening niveau voor onze burgers. En hier zijn wij  Trots op maar willen we dit samen in stand houden, dan zullen we er samen de schouders onder moeten zetten. we beleven er toch immers ook zoveel plezier aan. Vorig jaar hebben we het ook al genoemd!!  college  ga aan de slag met de vraag die wij u vorig jaar ook al hebben gesteld, ik weet zeker dat we uitkeringsgerechtigden hebben, bijvoorbeeld 55+ers die popelen om iets nuttigs te doen, deze zouden we toch in goed overleg hier voor een deel kunnen inzetten, college, kunt u toezeggen hier mee aan de slag te gaan?

We moeten de tering naar de nering zetten is het gezegde. We hebben het in het voorwoord al gezegd. weer moet er  9 ton worden  bezuinigd , hadden we vorig jaar nog de gedachte, nu is het eindelijk afgelopen, het blijft helaas gewoon doorgaan. We moeten echter wel samen de pijn verdelen, en in de visie van Hart voor Urk heeft de burger hier al genoeg aan bijgedragen door de verhogingen OZB en dergelijke. Dit is dus geen optie in deze ronde. We zullen dus naar andere mogelijkheden moeten kijken om te bezuinigen. Dit moet ook op een aantal vlakken lukken.

Als we bijvoorbeeld naar de enorme bedragen kijken die de ICT jaarlijks opslokt fronsen we onze wenkbrauwen, als we de totale kosten die in de ICT gemaakt worden afzetten tegenover het aantal fulltime werkplekken komen op een groot bedrag aan ICT kosten per fulltime werkplek. Alleen al de overschrijding komt neer op een bedrag van € 1.500 per werkplek per jaar. College, hier zullen en moeten we anders mee omgaan. We hebben al te horen gekregen dat we eigenlijk te klein zijn om alleen de licenties bijvoorbeeld in te kopen, grote gemeentes krijgen een massakorting die wij als gemeente Urk niet krijgen. Dit moet en kan anders, we moeten dit samen met een aantal grote gemeentes oppakken en hierdoor een aantal forse voordelen kunnen behalen. We zullen als Hart voor Urk ook de komende tijd met een voorstel voor komen. Hiernaast wil Hart voor Urk ook op zeer korte termijn een overzicht hebben van de uitgesplitste kosten op gebied van ICT en een gedegen analyse, wat kost het ons, en wat levert het ons op?. Wat besparen we bijvoorbeeld met in de cloud, of anders gezegd, levert ons dit wel iets op. We hoeven als Urk ook niet vooraan te lopen op dit gebied, we zijn een kleine gemeente en hier hoor bescheidenheid en oppassendheid bij.

We staan als HVU bekent als een partij met een hart voor de visserman, wat is er weer veel gepasseerd het afgelopen jaar, de lage visprijzen, de problemen bij de IJsselmeervissers. Het is allemaal reden tot zorg, als gemeente moeten we de belangen van onze vissers blijven verdedigen en hierin niet verslappen. Er moet gelobbyd worden. We moeten als gemeenten samen optrekken, we moeten als organisaties samen optrekken, we moeten er alles aan doe om samen te werken.. Er zijn kleine stapjes gezet, maar we moeten alles op alles zetten om gezamenlijk op te trekken om op deze manier d  visserij te steunen, en te behouden.

Gelukkig zijn er ook positieve dingen, Urk is een groei gemeente en groeit jaarlijks hard door, onze inwoners zijn verknocht aan Urk, dit maakt ons dorp bijzonder. Als we verder zien wat er allemaal gebeurd is in het oude dorp en op de haven, en nu het nieuwe plan, de parel oppoetsen wat mogelijk is omdat we gelden vanuit de ZZL gelden ontvangen. Verder vereist er een prachtige nieuwe wijk. Jonge Urkers willen zich graag vestigen op Urk, en dit is een goed teken. Wat niet moeten vergeten college, zijn de industrie gronden. Wat heeft het college gedaan om de industrie gronden aantrekkelijk te maken voor de bedrijven. Hoe kunnen we bedrijven naar ons toe trekken. We hebben een enorm aantal jongeren, deze zullen aan het werk moeten. Wij hebben al Hart voor Urk daar onze zorgen over.  Ook de buitendijkse haven moeten we niet vergeten.  We moeten deze ambitie alle prioriteiten geven.

College we hebben  vele moeilijk beslissingen  te nemen dit jaar. Vorig jaar is er aan gemeentelijke boom geschut en nu zal dat weer gaan gebeuren. En wat zal de toekomst ons gaan brengen? We weten het niet. Maar een ding weten we wel, dat alles wordt bestuurd door de Heere onze God.  En dan mogen wij toch al ons vertrouwen stellen in de Heere. Ondanks de bezuinigingen ondanks de moeilijke beslissingen. We willen dan ook Als Hart voor Urk, het College al de leden van de raad en de ambtenaren, de wijsheid en kracht  toewensen, en Gods onmisbare zegen.

De psalm verwoord het zo treffend, wie op Hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringt met zijn weldadigheden.

Fractie Hart voor Urk.


 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.