Steun Hart voor Urk!
Problematiek in het Engels kanaal

Home Problematiek in het Engels kanaal


Problematiek in het Engels kanaal

raadsvergaderingIn één van de laatste raadsvergaderingen is het volgende behandeld::  • De problematiek in het Engels kanaal, bij monde van Leendert Hakvoort werd het ongenoegen geuit over de gang van zaken in het Engelse kanaal, eigendommen worden vernield en het is bijkans onmogelijk op een normale wijze het werk in de visserij uit te voeren.
  • We stellen de volgende concrete vragen:
  • Kan de wethouder ons garanderen dat de problemen binnen afzienbare tijd zijn opgelost door middel van politieke druk?
  • Kan de wethouder garanderen dat de vissers veilig kunnen vissen en dat er geen eigendommen worden vernield?
  • Kan de wethouder de veiligheid op zee garanderen, desnoods met gebruik van de Nederlandse kustwacht?


  • De ophoging van de Heerenkamp bij monde van Jan Koffeman . Concrete vraag van ons aan de wethouder was, of de aannemer de tegels en/of schuttingen van de weduwen, alleenstaanden en gehandicapten die hier wonen kan wegnemen en na de tijd weer terug kan plaatsen, deze burgers zijn hier namelijk zelf niet toe in staat.
  • Het strooibeleid, we hebben als HvU forse kritiek geuit op het strooibeleid bij en op het industrie terrein, en dan ook met name op de fietspaden, vele mensen maken gebruik van deze paden om vroeg in de morgen naar hun werk te fietsen, dit moet op een veilige manier kunnen, dit is nu niet het geval, dit moet per direct worden aangepakt.
  • De IJsbaan, als HvU hebben we bij monde van Jan Koffeman de complimenten aan de gemeente en vrijwilligers gegeven voor hun inzet om de IJsbaan te realiseren, dit was een prachtig stuk werk wat geleverd is.
  • Het kanaal bij de sluis, het is HvU een doorn in het oog dat het kanaal bij de sluis er verwaarloosd bij ligt, dit is een ingang van ons dorp en dus een zicht locatie, hier moet wat aan gebeurden. Leendert Hakvoort heeft de wethouder gevraagd de mogelijkheden om dit stuk kanaal te verfraaien te faciliteren, we zijn ons ervan bewust dat de provincie eigenaar is van dit stuk kanaal, toch zien we graag dat hier iets gebeurd. Het zou mooi zijn als onze Urker booteigenaren gebruik kunnen maken in de toekomst van een aantal afmeer plaatsen in het kanaal.


Verder hebben we behandeld in de raadsvergadering

  • Verklaring geen bedenkingen vakantiepark ‘t Urkerbos. De ondernemer van het vakantiepark wil graag de mogelijkheid hebben op kleine schaal horeca activiteiten te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld jubilea etc. We hebben hier als HvU geen bezwaar tegen, mits het maar kleinschalig blijft.


Als afsluiting van de raadsvergadering spreekt de voorzitter nog enkele woorden over het aftreden van koningin Beatrix en de inhuldiging van prins Willem Alexander en laat de voorzitter ons als raad nog 2 coupletten zingen van het Wilhelmus. Hierna word de vergadering beëindigt met gebed.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.