Steun Hart voor Urk!
Financieel gat lijkt mee te vallen

Home Financieel gat lijkt mee te vallen


Financieel gat lijkt mee te vallen

College UrkAfgelopen raadsvergadering hadden we een forse agenda. Daarom werd dan ook besloten om het vragenuur over te slaan om zodoende de vergadering niet te lang te laten duren. Helaas voor hart van Urk, want wij hadden een paar belangrijke vragen maar die houden we voor de commissie of de volgende raadsvergadering.

Als eerste hebben we de 2e tussenrapportage doorgenomen, we zijn weer enigszins gerustgesteld door de woorden van de burgermeester dat het financieele gat mee zal vallen. Wel houden we hier goed de vinger aan de pols. We zijn blij dat er na aandringen van ons opnieuw een procedure word uitgezet voor een vacature beleidsmedewerker visserij, een sterke lobby vanuit Urk richting den Haag is gewenst. Ook hebben we ons uitgesproken het aantal onderzoeken te verminderen, onderzoeken kosten geld, en alleen datgene wat absolutt gewenst is, moet onderzocht worden.


Onze wethouder sportzaken, de heer Geert Post kon ons mededelen dat wij na jaren van afwezigheid weer een ijsbaan krijgen. Je kunt natuurlijk begrijpen dat dit met een luid applaus werd ontvangen. Hart voor Urk heeft zich hier jaren voor ingezet. De ijsbaan komt nu achter het nieuwe winkelcentrum. Wij zijn hier echt dankbaar voor. Wij hebben deze mooie plek als Hart voor Urk aangedragen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de vele vrijwilligers die belangeloos zich inzetten voor de gemeenschap, ook mogen we wel opmerken dat we veel voorzieningen hebben voor een gemeente met 19.000 inwoners, er word binnen onze gemeenschap veel gedaan.

Wat verder aan de orde kwam was het zogenaamde kind centrum/cultuurcentrum. Ook dit plan is goedgekeurd. Dat wil zeggen dat de peuterspeelplaats nu eindelijk een eigen plek krijgt. Wat zo uniek is, is dat ook de muziekschool en Valerius hier een eigen plek in krijgen. Kortom een prachtig plan waar de gehele Urker bevolking straks profijt van heeft.



Ook een belangrijk stuk dat aan de orde kwam was het stuk van de risicomanagement en weerstandsvermogen. Hier in werd bevestigd dat we als gemeente Urk de financiŽle reserves goed op orde hebben. We zitten met onze reserves als gemeente ruim boven de norm. En dit is in deze tijd ook wel van belang. Want in het volgende stuk kwam aan de orde dat we flink moesten afboeken op onze industrie gronden omdat deze verkoop niet loopt zoals we hadden gedacht. Gelukkig konden we op onze woningbouwgrond flink bij boeken want deze verkoop loopt als een speer. Maar dan zie je dat het belangrijk is om de FinanciŽle reserves op orde te hebben.

We hebben ook de jeugdnota besproken, een hele belangrijke nota voor onze gemeenschap, we zullen blijven hameren op de noodzaak van thuisbegeleiding, dit gebeurde tot op heden niet, op aandringen van ons zijn ze momenteel met een aantal casussen gestart, we hopen dat dit voortgang mag blijven vinden, we hebben ons ook nog uitgesproken over het kerkelijk platform, we zijn blij met de goede contacten tussen de verschillende kerken en de gemeente, nog steeds een unieke aanpak, ook het gegeven dat meer en meer mensen de weg vinden naar het Centrum Jeugd en gezin stemt ons tevreden, het CJG is hier immers voor opgezet.

Ingezonden door Jelle Jonkers.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.