Steun Hart voor Urk!
Ontwikkelingen omtrent de nieuwe provincies

Home Ontwikkelingen omtrent de nieuwe provincies


Ontwikkelingen omtrent de nieuwe provincies

Vijf provinciesDit punt is in de laatste vergadering van Commissie 01 door de SGP en onze partij Hart voor Urk (HVU) aan de orde gebracht. U hebt hierover toen een duidelijke uiteenzetting gegeven. Vanwaar nu dan deze vraag weer aan de orde: In de media wordt vermeldt dat het streven van het nieuwe kabinet Rutte 02 is, om de Provincies Flevoland, Noord – Holland en Utrecht voor de Statenverkiezingen van 2015 te laten fuseren tot een Nieuwe Provincie/Landsdeel. Dit is kort dag. Namens het kabinet verwacht Minister Plasterk van alle Bestuurders medewerking en geen tegenwerking, dus geen onnodige vertragingstactiek, om dit te kunnen gaan realiseren. Het kabinet zet er haast achter. Als dit inderdaad zo doorgaat behoren onder andere de Gemeenten Urk en Noord – Oostpolder vanaf 2015 niet meer bij een zelfstandige Provincie Flevoland. De tijd gaat dus voor onze Gemeenten dringen om er inspraak in te hebben en in te houden, zodat wij niet voor voldongen feiten komen te staan. Laten wij in deze de vinger aan de pols houden en deze ontwikkelingen bijhouden.

Wij willen daarom aan u de volgende aanvullende vragen hierover stellen:

Vindt u dat in het Jaar 2015 inderdaad deze Fusie van deze Drie Provincies een feit kan zijn, is dat proces realistisch te noemen,

Wordt met dit proces Urk als Zelfstandige Gemeente meegenomen of onder de noemer van de Noord – Oostpolder, zodat wij aan elkaar verbonden zijn, is hier duidelijkheid over,

Hoe staat het met u stappen in dit proces ten aanzien van wat voor keuze wil de Gemeente Urk in deze maken voor aansluiting bij een toekomstige Provincie/Landsdeel, vindt er al overleg met onder andere de Gemeente Noord – Oostpolder plaats, hoe wordt de Gemeenteraad bij dit Proces betrokken, wanneer kunnen wij hierover van u meer informatie ontvangen, want het Proces gaat door en de tijd gaat zo dringen.

Het belangrijkste in dit alles is, dat het eigene van Urk blijft bestaan, dat Urk blijft wat het is: ‘Urk is- en blijft Urk’.

Burgemeester Pieter van Maaren antwoordt dat het College zich in zal blijven zetten voor een zelfstandig Urk. Het is gewoon ondenkbaar dat Urk niet zelfstandig zal zijn. De hele Gemeenteraad zal het College hierin steunen. Hij is er trots op Burgemeester te zijn van deze mooie Gemeente Urk en hij wil dat nog even blijven: ‘Urk is niet alleen de Parel van Flevoland maar van Nederland’. Er is natuurlijk zorg, maar hij gelooft er nog niks van dat Flevoland per 01 januari 2015 op zal gaan in een grote Provincie of Landsdeel. Het wordt weer een of andere Structuurdiscussie, waarvan het eind onbekend is. Op dit moment maakt Urk deel uit van de Provincie Flevoland. Urk wil het liefst daar deel van blijven uitmaken, want dit bevalt goed. Wat het College betreft kan de Provincie Flevoland gewoon
doorgaan en blijft Urk daar deel van uitmaken. Daar is ook over gesproken met het College van de NOP, Het is logisch dat Urk en de NOP een eensluidend standpunt hierover gaan innemen. De Gemeentesecretarissen van Urk en de NOP zullen samen kijken naar een Stappenplan. Dit Stappenplan komt terug bij de Gemeenteraad van Urk en de NOP. Qua Communicatie en Tijdstip van Bespreking zal wel gelijkgeschakeld moeten worden.

Opgemerkt het volgende:
Minister Plasterk en het Kabinet Rutte 2 hun voornemens zijn- en blijven dat de Nieuwe Randstadprovincie Q Landsdeel voor de Verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 een feit is. Hun Advies is dat de Gemeenten NOP en URK hierin mee zullen gaan.

Ingezonden door Jan Meindert Keuter

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.