Steun Hart voor Urk!
Verdelingsvoorstel voor het investeringsfonds Urk

Home Verdelingsvoorstel voor het investeringsfonds Urk


Verdelingsvoorstel voor het investeringsfonds Urk

College UrkWij zijn blij dat dit ons jonge College van Burgemeester en Wethouders deze twee jaar verscheidene projecten samen met onze Ambtenaren op verschillende terreinen heeft gerealiseerd. Zij zijn voortvarend aan het werk gegaan. Het spreekwoord zegt: Nieuwe bezems vegen schoon. Onze complimenten hiervoor aan ons College van Burgemeester en Wethouders en onze Ambtenaren. Dit College van Burgemeester en Wethouders is er samen met ons als Gemeenteraad voor de Burgers en gaat voor de Burgers. Voor al onze Burgers zonder onderscheid. Verschillende Projecten zullen nog gerealiseerd worden, vandaar dit voorstel. Het zijn allemaal belangrijke Projecten voor onze Burgers en Gemeenschap. Een aantal willen wij toch aan u onder de aandacht brengen, om hier toch zo spoedig mogelijk aan te gaan werken:


Realisatie van onze Eigen IJsbaan wat toch bij Urk behoort, Opknappen en onderhoud van ons Palenscherm, wat echt hier aan toe is, en wat een gezichtspunt van de Gemeente is, Aanpakken van de Domineesweg die een belangrijke doorgaande verkeersweg naar onder andere de wegen A6 en N50 is. Dit is belangrijk voor de bereikbaarheid en de Economie van onze woonplaats, Verwezenlijking van de Buitendijkse Haven voor de Economie en Werkgelegenheid binnen onze Gemeente. Wij zijn blij dat de Reservering voor onze Toekomstige Derde Brug van 735,778 euro gehandhaafd blijft, en niet in deze investeringscapaciteit betrokken is geworden. Wij willen aan u verzoeken om in het Fonds Dorpsuitleg geld te oormerken voor deze onze Toekomstige Derde Brug. Laat het niet alleen bij reserveringen hiervoor blijven, maar dat deze onze Derde Brug gerealiseerd gaat worden, zodat de afstanden woon/werk verkeer hierdoor minder kunnen worden, en kortere reisafstanden naar onder andere de wegen A6 en N50 gerealiseerd wordt. Deze Toekomstige Derde Brug is voor onze Burgers en Bedrijven van wezenlijk belang.

Het is jammer dat de verwezenlijking van het Windmolenpark rondom de dijken bij Urk dit alles overschaduwd. Dit wordt het grootste Windpark van Nederland. Wat doet dit alles onze Gemeenschap pijn en verdriet, dat op deze wijze ons Mooi Dorpsgezicht  verkwanseld wordt. Dat Koepel Windenergie Noord Oostpolder dit ons aan doet. Wij wensen Urk Briest sterkte toe in hun Acties tegen de verwezenlijking van dit Windpark, al blijkt hun en ons alles in dit tegen te zijn, alleen maar tegenwind in plaats van voor de winden. Laten wij Urk Briest blijven steunen en bijstaan, zo nodig ook Financieel.

Wij wensen ons College van Burgemeester en Wethouders met onze Ambtenaren succes toe met het realiseren van deze verdere Projecten die in het belang van onze Burgers en Gemeenschap zijn. Het gaat jullie goed.

Vanuit de Commissie werd opgemerkt, dat de Gemeente fors moet bezuinigen, om het hoofd boven water te houden, is het dan wel goed om nu alles vast te gaan leggen?

Burgemeester Pieter van Maaren antwoordt dat deze vraag ook in het college aan de orde is geweest. Het college heeft er echter voor gekozen om juist in een Economische moeilijke tijd zaken te ontwikkelen. Het Raadsvoorstel bevat de juiste cijfers en niet de bijlagen. Voor de Economische Nota is in de begroting geld opgenomen voor de ambtelijke capaciteit, maar niet voor de uitvoering. Hij beaamt dat er in de Economie van Urk ge´nvesteerd behoord te blijven worden.

Ingezonden door Jan Meindert Keuter.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.