Steun Hart voor Urk!
Betrokkenheid bij nieuwe indelingen provincies

Home Betrokkenheid bij nieuwe indelingen provincies


Betrokkenheid bij nieuwe indelingen provincies

Vijf provinciesMet het aantreden van het Nieuwe Kabinet Rutte 02 van de Partijen VVD en PVDA is in het Regeerakkoord opgenomen minder Provincies en een nieuwe indeling van Provincies / Regio’s. Het komt er op neer dat onze jongste Provincie Flevoland op houdt te bestaan. Wij willen daarom aan u verzoeken om nauw als Gemeente Urk hierbij betrokken te blijven, zodat onze Gemeente niet voor een voldongen feit wordt geplaatst als de indeling hiervan bekend wordt. Laten wij in deze de vinger aan de pols houden, de nieuwste ontwikkelingen in deze bij houden. Het belangrijkste in dit alles is dat Urk blijft wat het is: Urk is Urk en Urk blijft Urk.


Dit punt werd samen met de SGP - Fractie aan de orde gebracht.

Burgemeester Pieter van Maaren zegt dat het college de zorgen van de SGP en Hart voor Urk (HVU) deelt. Gemeenten worden geplaatst voor grote bezuinigingen en toenemende decentralisatie. Het Rijk hoopt op schaalvergroting van onder af. De Gemeente moet zich bezinnen op een eventuele fusie van Provincies. Wij willen dit gaan afstemmen met de Gemeente Noord – Oostpolder (NOP) en de verschillende scenario’s laten doorrekenen. Het college komt er nog uitvoerig op terug. Schaalvergroting leidt niet altijd tot oplossing van de problemen. Hart voor Urk (HVU) als de SGP zijn tevreden met het antwoord en de inzet van de Burgemeester en college. Zij zijn van mening dat het college de vinger aan de pols behoord te houden en de Gemeenteraad en Commissie hierover te blijven informeren. Dit gaat volgens de Burgemeester zo ook plaatsvinden.

Ingezonden door Jan Meindert Keuter.

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.