Steun Hart voor Urk!
Ontwikkelingen binnen RUD

Home Ontwikkelingen binnen RUD


Ontwikkelingen binnen RUD

OFGVBinnen de Gemeenteraad van de Noord Oostpolder is een motie van de Partijen VVD en POLITIEKE UNIE (PU) met een meerderheid aangenomen om te onderzoeken voor uittreding van de brede Regionale Uitvoeringsdienst RUD (OFGV). In onze  Gemeenteraadvergadering van d.d. donderdag 27 september 2012 is de Ontwerp Begroting 2013 en de Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld en nu al deze ontwikkelingen bij onze buurgemeente hierover. RUD blijft regionaal levendig.


Onze vragen hierover aan u zijn:

Wat kunnen de gevolgen zijn als de Gemeente Noord Oostpolder inderdaad uit deze Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) treedt,

Wat gebeurt er met deze Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) als de Provincie Flevoland ophoudt te
bestaan en verdeeld wordt, uitgaande van de huidige Kabinetsplannen,

Hoe vast staat op deze wijze de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) eigenlijk.

Wethouder Gerrit Post zegt met verbazing van deze motie kennis te hebben genomen. Men verwacht
financiële tegenslagen. Die zijn echter afgedicht binnen het Bedrijfsplan. Hij ziet geen voordelen in
het stoppen met de RUD. De NOP moet blijven betalen. Het Rijk heeft verder altijd nog het middel
van ‘aanwijzing’. Uittreding is een nodeloze stap. Er vloeien veel problemen uit voort. Wordt de
Provincie Flevoland opgedeeld, dan is er nog sprake van een landelijk dekkende RUD. Er verandert
dan eigenlijk niks. De RUD is nu bezig met het plaatsen van personeel. Men hoopt per 01 januari
2013 DV van start te kunnen gaan.

Ingezonden door Jan Meindert Keuter

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.