Steun Hart voor Urk!
Regeling OFGV

Home Regeling OFGV


Regeling OFGV

OFGVGemeenschappelijke regeling omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (OFGV). Nu deze brede Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek een feit wordt, het is het landelijk beleid en uitgangspunt, geeft Hart voor Urk dit project het vertrouwen. Wij rekenen er op dat met het personeel dat hier naar overgaat om te werken ten aanzien van de procedures en de communicatie zorgvuldig wordt omgegaan. Dat het tot tevredenheid van iedereen gaat verlopen. Het behoord geen opgelegde zaak te worden. Dat de serviceverlening voor de klanten goed zal blijven, dat dit alleen nog zal verbeteren. Dat deze omgevingsdienst flexibel en praktisch voor de klanten gaat werken. Dat het niet als een rotsblok zal werken.


Naar aanleiding van de breed aangenomen motie in de Gemeenteraad van Naarden, een van de deelnemende gemeenten, van d.d. woensdag 07 maart 2012, om eerst met de partners van deze omgevingsdienst opnieuw te gaan onderhandelen, de volgende vragen:

Wat kunnen de gevolgen van deze motie voor de Omgevingsdienst zijn: kan het alles nog gaan veranderen, en wat kunnen de risico’s hiervan zijn.

Kan deze omgevingsdienst hierdoor per 01 mei 2012 nu juridisch een feit zijn, om zo dan verder handen en voeten aan de omgevingdienst te kunnen geven, zoals het instellen van het Algemeen- en Dagelijks Bestuur en het in dienst treden van de Directeur voor de Omgevingsdienst.

Wethouder Gerrit Post geeft nog even een globale schets van de totstandkoming van deze Omgevingsdienst. Eerst de motie van de Gemeente Naarden. Deze Gemeente is op een veel later tijdstip aangeschoven dan de Gemeente Urk en heeft ook veel later het convenant getekend. De vragen die de Gemeente Naarden heeft, die hadden wij een half jaar geleden ook. Wij zijn met enige dwang van Staatssecretaris Atsma gedwongen om mee te doen met deze Omgevingsdienst. Wij zijn ingestapt op het moment dat we nog sturen konden. Wat dat betreft hebben we de onderhandelingen als ‘noordelijke dissidenten’ (NOP, Dronten, Urk) Stevig gevoerd. Onder andere de begroting die er lag is wel drie keer kritisch door de molen gegaan. Het huidige resultaat is daar een gevolg van. De inzet hiervoor is wel gedaan door de drie Noordelijke Gemeenten: NOP, Dronten en Urk. Als Naarden niet meedoet, heeft dit voor de Gemeente Urk naar onze verwachting geen gevolgen. Het wordt niet duurder. Onze kosten zijn de laatste keer dezelfde gebleven, ondanks dat Gooi- en Vechtstreek instapte. De nieuwe Omgevingsdienst is ook ingevoerd, zodat je minder vaste werkplekken hebt en minder huisvesting. Dat neemt niet weg dat we daar nog kritisch naar gaan kijken. De Wethouder komt nog even terug op de vraag over de overgang van het Personeel naar de Omgevingsdienst. De heer Keuter heeft prima verwoord hoe hier mee omgegaan moet worden. Hij heeft daar niets aan toe te voegen. Voor het overige bedank ik u voor het in mij uitgesproken vertrouwen.

De heer Keuter complimenteert de Wethouder met deze zijn uiteenzetting, zijn helder verhaal hierover, en met de Resultaten die hierin zijn behaald. Hij wenst hem ook succes toe in het bestuur van deze nieuwe Omgevingsdienst.

De Gemeenteraad gaat unaniem akkoord met dit voorstel over de Nieuwe Omgevingsdienst.

Ingezonden door: Jan Meindert Keuter

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.