Steun Hart voor Urk!
Stand van zaken DELTAprogramma

Home Stand van zaken DELTAprogramma


Stand van zaken DELTAprogramma

DeltaprogrammaWethouder Gerrit Post geeft in een korte presentatie meer duidelijkheid over de Stand van Zaken ten aanzien van het Deltaprogramma voor onder andere het IJsselmeer.

Als Hart voor Urk willen wij hierover het volgende opmerken, dat door het verhogen van het waterpeil van het IJsselmeer er wel meer schepen naar Urk kunnen komen. Een nadeel is, dat onze stranden hierdoor kleiner worden. Daar behoord dan rekening mee gehouden te worden, en een oplossing voor gezocht te worden, bijvoorbeeld door het gaan ophogen van de stranden.


Wethouder Gerrit Post deelt mee dat de cosequenties van verhoging van het waterpeil van onder andere het IJsselmeer in beeld zijn gebracht. Het inlaten van zeewater uit de Waddenzee is geen optie, omdat het om een zoet waterbuffer gaat. Hij stelt voor de resultaten van het Programma eerst af te wachten, waarna hierover verder met elkaar kan worden gediscussieerd. De Commissie sluit zich hierbij aan.

Ingezonden door: Jan Meindert Keuter


 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.