Steun Hart voor Urk!
Stichting LAVORA BV te Emmeloord

Home Stichting LAVORA BV te Emmeloord


Stichting LAVORA BV te Emmeloord

Hoe staat het er voor met onze Plaatsgenoten die via de Gemeente bij de Stichting LAVORA BV te Emmeloord werkzaam zijn. Er wordt bezuinigd t.a.v. Re-integratieprojecten waardoor het onzeker is dat onze Plaatsgenoten die via de Gemeente bij de Stichting LAVORA BV te Emmeloord hiervoor werkzaam zijn, door kunnen gaan met deze hun werkzaamheden. Dit is voor hen nu onzeker geworden.
Wij willen daarom aan u de volgende vragen stellen:

Gaan deze Re-integratieprojecten stoppen of kunnen zij nog doorgaan,

Wat zijn de gevolgen voor onze Plaatsgenoten die hiervoor werkzaam zijn, als het inderdaad gaat
stoppen,

Als het inderdaad gaat stoppen, hoe dan verder met deze onze Plaatsgenoten en de Projecten waar
deze aan het werk zijn,

Wij rekenen er op dat u er voor gaat, dat deze onze Plaatsgenoten hun werkzaamheden zullen blijven
behouden- en uitvoeren.

Deze vraag werd ook gesteld door de heer Fokke Snoek van de CU.

Wethouder Geert Post deelt onder andere hierover het volgende mee, dat de verloningsbanen en de brugbanen helaas moeten worden opgezegd. Voor de 7 of 8 mensen die door dit besluit getroffen worden is dat schrijnend, maar daardoor kunnen wel meer mensen met het geld geholpen worden. De persoon die bij Scheepswerf Koffeman aan het werk is, kan als vrijwilliger op de werf werkzaam blijven. Hij heeft dan geen begeleiding maar hij kan zijn werk, wat hij graag doet, voor hetzelfde salaris blijven doen. Hij krijgt nu een uitkering van de Gemeente. De heren Snoek en Keuter stellen het op prijs dat de Wethouder deze burger uitnodigt voor een gesprek en hem persoonlijk de situatie uitlegt. Het kunnen kwijtraken van hun baan is voor de burgers een hele teleurstelling. Een goede communicatie is in dezen aan te bevelen. De Wethouder zal dit meenemen en zich hierover beraden.

Ingezonden door: Jan Meindert Keuter

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.