Steun Hart voor Urk!
Inzicht in gevolgen val Kabinet voor Gemeente

Home Inzicht in gevolgen val Kabinet voor Gemeente


Inzicht in gevolgen val Kabinet voor Gemeente

kabinetHebt u al inzicht wat de gevolgen- en invloed de val van het Kabinet Rutte en het Kundez- of te wel het Lenteakkoord voor onze Gemeente heeft, en wat betekent dit alles voor onze Begroting die wij straks met elkaar vast zullen moeten stellen. Ten aanzien van de bezuinigingen die het Rijk door wil voeren, verkeren de Gemeenten nu in onzekerheid. Bepaalde Wetsvoorstellen van het nu demissionaire kabinet zullen niet meer behandeld worden- en momenteel niet ingevoerd gaan worden. Anderzijds hebben wij als Gemeente weer wat meer ruimte gekregen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseren om terughoudend te begroten. Zij verwachten dat de mislukte onderhandelingen over extra rijksbezuinigingen slechts uitstel van executie voor de Gemeenten zijn. Wat doen wij als Gemeente met dit Advies ten aanzien van onze Begroting. Hoe staan wij als Gemeente hierin. Kunt u opening van zaken geven, welke uitgangspunten wij als Gemeente hierin volgen. Wat staat ons te wachten?


De Burgemeester verwacht dat er pas duidelijkheid komt in de septembercirculaire. Daarin worden de gevolgen van het Rijksbeleid richting de Gemeenten vertaald. Dat is ook het laatste moment om de gevolgen van het Rijksbeleid financieel te vertalen in onze Begroting. Als wij naar de landelijke omvang van de bezuinigingen kijken en je vertaald dat naar onze eigen gemeente dan gaat het om een bedrag tussen de 500.000 en 750.000 euro structureel op jaarbasis. Er zijn inderdaad nu ook wat plussen, maar die zijn van tijdelijke aard. Onder andere de Nieuwe Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard, maar dat wil niet zeggen dat hij van de tafel is. Wij proberen de Begroting op langere termijn sluitend te houden. Daarom gaan wij ook overleggen over mogelijke besparingen en bezuinigingen. Dit pakket en deze maatregelen maken daar onderdeel vanuit.

Ingezonden door: Jan Meindert Keuter


 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.