Steun Hart voor Urk!
Beleidsplan schuldhulpverlening 2012 – 2015UrkHart voor Urk is blij dat het beleid is gericht op het voorkomen van problematische schulden voor onze burgers. Dat u dit wilt bereiken door burgers in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken, en op dat moment laagdrempelige maar passende ondersteuning te bieden. Voor deze ondersteuning zoekt u aansluiting met het WMO – Beleid, Re-integratiebeleid en minimabeleid. Het is goed dat wij deze burgers niet aan hun lot overlaten. Daarom is een goed en passend beleid hiervoor belangrijk, maar ook de communicatie hierover naar de burgers toe.


Wij willen u er nogmaals op wijzen dat wij binnen onze woonplaats veel kleine zelfstandigen en ZZP - ers hebben. Deze zijn helaas uitgesloten van deze schuldhulpverlening en moeten voor deze hulp naar Lelystad. Wij doen een pleidooi als het mogelijk is om dit te veranderen, zodat hier praktischer mee wordt omgegaan. Dicht bij huis is het beste en geeft het meest vertrouwen. Neem daar om op deze wijze de kleine zelfstandigen en ZZP – ers mee in dit uw beleid.

Onze stichting Hulp en Steun krijgt in dit beleid een belangrijke plaats. Kunnen deze voldoen aan de gestelde indicatoren en zijn deze reλel te noemen. Certificering van Hulp en Steun en aansluiten bij de brancheorganisatie NVVK is voor de uitstraling, beeldvorming en kwaliteit van deze belangrijke stichting als Hulp en Steun van belang. Wij willen er dan ook bij u op aandringen om dit alles niet te lang meer te laten duren, maar dit alles zo spoedig mogelijk te verwezenlijken in het belang van onze burgers.

Wethouder Geert Post wijst er onder andere op, dat het werk van Hulp en Steun positief waardeert wordt door de Gemeenteraad. Dat blijkt ook uit de opmerkingen van de verschillende fracties. Naar aanleiding van de vraag van de heer Keuter of de zelfstandigen en ZZP – ers ook vanuit Hulp en Steun kunnen worden geholpen voor wat betreft schuldhulpverlening deelt hij mee dat dit helaas niet kan. Dit heeft de Wethouder in een memo verwoord. De mogelijkheid voor de zelfstandigen en ZPP – ers is er helaas niet. De Gemeenteraad gaat unaniem met het voorstel akkoord.

Ingezonden door: Jan Meindert Keuter

 
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.