Steun Hart voor Urk!
Nieuws

Home


Ontwikkelingen omtrent de nieuwe provincies

Vijf provinciesDit punt is in de laatste vergadering van Commissie 01 door de SGP en onze partij Hart voor Urk (HVU) aan de orde gebracht. U hebt hierover toen een duidelijke uiteenzetting gegeven. Vanwaar nu dan deze vraag weer aan de orde: In de media wordt vermeldt dat het streven van het nieuwe kabinet Rutte 02 is, om de Provincies Flevoland, Noord – Holland en Utrecht voor de Statenverkiezingen van 2015 te laten fuseren tot een Nieuwe Provincie/Landsdeel. Dit is kort dag. Namens het kabinet verwacht Minister Plasterk van alle Bestuurders medewerking en geen tegenwerking, dus geen onnodige vertragingstactiek, om dit te kunnen gaan realiseren. Het kabinet zet er haast achter. Als dit inderdaad zo doorgaat behoren onder andere de Gemeenten Urk en Noord – Oostpolder vanaf 2015 niet meer bij een zelfstandige Provincie Flevoland. De tijd gaat dus voor onze Gemeenten dringen om er inspraak in te hebben en in te houden, zodat wij niet voor voldongen feiten komen te staan. Laten wij in deze de vinger aan de pols houden en deze ontwikkelingen bijhouden.

Lees meer...
 
Verdelingsvoorstel voor het investeringsfonds Urk

College UrkWij zijn blij dat dit ons jonge College van Burgemeester en Wethouders deze twee jaar verscheidene projecten samen met onze Ambtenaren op verschillende terreinen heeft gerealiseerd. Zij zijn voortvarend aan het werk gegaan. Het spreekwoord zegt: Nieuwe bezems vegen schoon. Onze complimenten hiervoor aan ons College van Burgemeester en Wethouders en onze Ambtenaren. Dit College van Burgemeester en Wethouders is er samen met ons als Gemeenteraad voor de Burgers en gaat voor de Burgers. Voor al onze Burgers zonder onderscheid. Verschillende Projecten zullen nog gerealiseerd worden, vandaar dit voorstel. Het zijn allemaal belangrijke Projecten voor onze Burgers en Gemeenschap. Een aantal willen wij toch aan u onder de aandacht brengen, om hier toch zo spoedig mogelijk aan te gaan werken:

Lees meer...
 
Betrokkenheid bij nieuwe indelingen provincies

Vijf provinciesMet het aantreden van het Nieuwe Kabinet Rutte 02 van de Partijen VVD en PVDA is in het Regeerakkoord opgenomen minder Provincies en een nieuwe indeling van Provincies / Regio’s. Het komt er op neer dat onze jongste Provincie Flevoland op houdt te bestaan. Wij willen daarom aan u verzoeken om nauw als Gemeente Urk hierbij betrokken te blijven, zodat onze Gemeente niet voor een voldongen feit wordt geplaatst als de indeling hiervan bekend wordt. Laten wij in deze de vinger aan de pols houden, de nieuwste ontwikkelingen in deze bij houden. Het belangrijkste in dit alles is dat Urk blijft wat het is: Urk is Urk en Urk blijft Urk.

Lees meer...
 
Ontwikkelingen binnen RUD

OFGVBinnen de Gemeenteraad van de Noord Oostpolder is een motie van de Partijen VVD en POLITIEKE UNIE (PU) met een meerderheid aangenomen om te onderzoeken voor uittreding van de brede Regionale Uitvoeringsdienst RUD (OFGV). In onze  Gemeenteraadvergadering van d.d. donderdag 27 september 2012 is de Ontwerp Begroting 2013 en de Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld en nu al deze ontwikkelingen bij onze buurgemeente hierover. RUD blijft regionaal levendig.

Lees meer...
 
Ontwerp begroting 2013 OFGV en aanpassing

OFGVWij zijn blij dat onze Gemeente Urk in deze brede Omgevingsdienst samenwerken met de buurgemeenten Noord Oostpolder en Dronten, zodat wij gezamenlijk enigszins zicht- en herkenbaar kunnen blijven, zodat wij niet onder zullen sneeuwen. Dit is alleen maar goed voor onze positie binnen deze Omgevingsdienst. Ons standpunt hebben wij in Commissie 01 hierover verwoord. Wij stemmen hier verder mee in. Wethouder Gerrit Post antwoordt dat de Gemeente Urk 2,21% in zijn geheel heeft. Dat neemt niet weg dat men samen met de Noord Oostpolder en Dronten opgetrokken is.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 19
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.