Steun Hart voor Urk!
Nieuws

Home


Zorgverlening huishoudelijke verzorging

zorgMet de inwerkingtreding van de WMO, maar ook de verandering van de AWBZ, dreigen zorgvragers tussen wal en schip te verdagen. Vooral in de huishoudelijke verzorging en een deel van de thuiszorg is dit voelbaar en merkbaar in ons land. Hart voor Urk beseft en weet dat de wethouder oog heeft voor de mensen die zorg behoeven. Met name die inwoners die afhankelijk zijn van thuiszorg. Bij een grote zorgvraag en beperkte finaciel middelen zien we echter dat in andere gemeenten heel snel wordt bezuinigd op de huishoudelijke verzorging. Juist voor die groep wil Hart voor Urk blijvende aandacht van de wethouder vragen.

Lees meer...
 
Renovatie Peppelstek

peppelstek urkHart voor Urk is blij met dit voorstel. De wethouder zou nog informeren hoe het zit met de uitnodiging aan Urker aannemers en bedrijven om mee te doen in de aanbesteding.

Hart voor Urk stemt graag in met dit voorstel. Omdat onze vrienden in de Peppelstek weer een mooi gebouw krijgen. En ze komen er ook weer warmpjes bij te zitten. We hopen dat ze zich er nog prettiger zullen voelen, veiliger en gezond.

Hoe eerder de verbouwing plaatsvindt deze te beter! 

 
Langdurigheidstoeslag
geldVoor de mensen met de smalle beurs heeft Hart voor Urk een zwak. Vandaar dat bij de begrotingsbehandeling een motie is ingediend om de mogelijkheden, in het kader van het minimabeleid, duidelijker onder de ogen van de burgers, die hiervoor in aanmerking komen, te brengen. Ik vraag de wethouder haast te maken met deze minimawijzer. Verder kan Hart voor Urk met dit voorstel instemmen.
 
Resititutie overschot Diftar 2007

containerHart voor Urk juicht het initiatief van het college toe om € 15,00 per huishouden aan de burger terug te geven. Er kan, financieel gezien, nog een keer € 15,00 per huishouden worden teruggegeven, dat is dan € 30,00. Dat hebben we in de commissie gevraagd. Door de wethouder is geantwoord dat dit bedrag nodig is voor de invoering van de gescheiden inzameling van plastic flessen enzovoorts.

Lees meer...
 
Windmolens bij Urk

Windmolens urkAl eerder heeft Hart voor Urk in deze zaal aangegeven dat wij Urk niet willen opsluiten achter een gordijn van windmolens van 160 tot 200 meter hoog. Het is verheugend dat het CDA nu ook de noodklok luidt.

Het is onacceptabel dat ons mooie dorp aangetast wordt door 80 tralies van 200 meter hoog.

Urk was een eiland, maar is ook nog een eiland.

Lees meer...
 
Meer artikelen...
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Volgende > Einde >>

Pagina 18 van 19
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.