Steun Hart voor Urk!
Leendert Hakvoort

Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.
Commissie 2

- Economische zaken
- Visserij
- Recreatie en toerisme
- Automatisering
- Havens/strand
- Kunst en cultuur
- Dorpsvernieuwing/                     monumentenzorg
- Water en energie
- Onderwijs
- Gezondheidszorg
- Welzijnszaken
- Sociale zaken
- Beheer en uitvoering openbare ruimten en gebouwen
- Bibliotheek
- Begraafplaatsen
- Inkoopbeleid
- Milieu