Steun Hart voor Urk!
Frans Lucas Brouwer

Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.
Commissie 1

- Algemeen bestuurlijke zaken
- Openbare orde en veiligheid
- Grondbeleid / grondbedrijf
- FinanciŽn
- Personeel en organisatie
- Verkeer en vervoer
- Ruimtelijke ontwikkeling
- Volkshuisvesting
- Ontwikkeling industrieterrein
- Grondverkopen
- Huur/verhuur/ingebruikgeving
- Wabo/omgevingsvergunning
- Bouwvergunningen