Steun Hart voor Urk!
Donatieformulier

Donatieformulier

Ik wil graag een financieel steentje bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstelling van Hart voor Urk. Daarom machtig ik Hart voor Urk om -tot wederopzegging- mijn bijdrage automatisch van mijn rekening af te schrijven.

Steun ons door ons online donatieformulier in te vullen.

 

Donatie:    € 2,50 per maand
   € 5,00 per maand
   anders, nl:
p/m
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Email:
   girorekening
   bankrekening
Rekeningnummer:

 

 

De eerste afschrijving vindt plaats binnen een maand die volgt op de ontvangst van uw machtiging. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen een maand na de boekingsdatum het bedrag bij uw giro- of bankkantoor terugvorderen. Hart voor Urk gebruikt uw adresgegevens uitsluitend voor eigen gebruik en stelt geen adressen beschikbaar aan anderen.