Steun Hart voor Urk!
Nieuws

Home


Wettelijke- en niet wettelijke taken van de Gemeente

verplichtingenVoorzitter, Tijdens het behandelen van de Kadernota hebben wij als Fractie van Hart voor Urk tijdens de Algemene beschouwingen een overzicht gevraagd van de wettelijke- en niet wettelijke taken van de Gemeente, zowel financieel als qua taken.U hebt ons toen te kennen gegeven binnen korte termijn met deze informatie te komen.
Momenteel is het eind oktober en hebben wij nog niets gehoord van u betreffende dit punt.

Lees meer...
 
Promillebril

promillebrilVoorzitter, Wij hebben als Fractie van Hart voor Urk kennis genomen van het Project Promillebril.
Dit project is opgezet als preventief middel om de jongeren al op jonge leeftijd virtueel kennis te laten maken met de nadelen van het gebruik van alcohol. Deze bril geeft op accurate wijze wee hoe wij ons gedragen als wij alcohol gedronken hebben. Dit middel kan vooral geburikt worden als preventiemiddel tegen het gebruik van alcohol.

Lees meer...
 
Aanleg van een Zebrapad bij de Kruising aan De Akkers bij de Jeruzalemkerk

Jeruzalemkerk UrkVoorzitter, Kan er bij de Kruising aan De Akkers bij de Jeruzalemkerk een Zebrapad worden aangelegd, net als aan De Akkers bij de Amrobank / Moriakerk, zodat ouderen en kinderen hier veilig en goed kunnen oversteken.
Dit is een druk punt, waar ouderen en kinderen oversteken naar onder andere kerken,

Lees meer...
 
Wij zijn tegen belastingverhoging

parkeermeterOp 11 oktober 2001 waren in Commissie 1 een aantal interessante zaken aan de orde. De commissie en andere fractieleden van Hart voor Urk hadden zich goed voorbereid en konden zo hun steentje bijdragen.

Bij het eerste punt, concept programmabegroting en aansluitend de belastingverordeningen deed Jan Meindert Keuter het woord. Wij zijn tegen ‘’belastingverhogingen en willen ook niet akkoord gaan met het voorstel om 2% te verhogen middels een indexering.
Ook moet de derde brug er koste wat kost zo snel mogelijk komen, Hart voor Urk zal zich keihard hiervoor inzetten en we laten ons niet in de luren leggen.’’ Dat was in het kort wat Keuter verwoorde.

Lees meer...
 
Kadernota 2011

Beschouwingen Hart voor Urk naar de aanleiding van de kadernota 2011

Voorzitter, college en leden van de raad,

Op Urk mogen we blij zijn dat Gods Woord nog zo’n centrale plaats inneemt, ook in het bestuur van onze gemeente. Gods geboden zijn heilzaam. Daaraan hoeven we niet te twijfelen, en in het onderhouden hiervan ligt groot loon, Gods woord is ook een veilig kompas. Wanneer we op dat kompas varen, gaat het goed.

Het eerste jaar na de lokale verkiezingen is kunnen we wel zeggen omgevlogen, het is al weer zomer 2011, als coalitie hebben we het eerste jaar achter de rug en we kunnen tevreden terugkijken op het eerste jaar achter ons. Wanneer we de kadernota 2011 doorlezen, is het toekomstperspectief bescheiden, de komende tijd zullen we te maken krijgen met rijk kortingen en bezuinigingen, de komende tijd zullen er dan ook moeilijke keuzes gemaakt moeten worden in het kader van de noodzakelijke ombuigingen en bezuinigingen die ons te wachten staan, decentralisatie is momenteel het woord vanuit den Haag en we worden als gemeente geacht dit voortvarend aan te pakken met alle problematiek van dien.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 11 12 13 14 15 16 17 18 Volgende > Einde >>

Pagina 12 van 18
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.