Steun Hart voor Urk!
Nieuws

Home


Verdelingsvoorstel voor het investeringsfonds Urk

College UrkWij zijn blij dat dit ons jonge College van Burgemeester en Wethouders deze twee jaar verscheidene projecten samen met onze Ambtenaren op verschillende terreinen heeft gerealiseerd. Zij zijn voortvarend aan het werk gegaan. Het spreekwoord zegt: Nieuwe bezems vegen schoon. Onze complimenten hiervoor aan ons College van Burgemeester en Wethouders en onze Ambtenaren. Dit College van Burgemeester en Wethouders is er samen met ons als Gemeenteraad voor de Burgers en gaat voor de Burgers. Voor al onze Burgers zonder onderscheid. Verschillende Projecten zullen nog gerealiseerd worden, vandaar dit voorstel. Het zijn allemaal belangrijke Projecten voor onze Burgers en Gemeenschap. Een aantal willen wij toch aan u onder de aandacht brengen, om hier toch zo spoedig mogelijk aan te gaan werken:

Lees meer...
 
Betrokkenheid bij nieuwe indelingen provincies

Vijf provinciesMet het aantreden van het Nieuwe Kabinet Rutte 02 van de Partijen VVD en PVDA is in het Regeerakkoord opgenomen minder Provincies en een nieuwe indeling van Provincies / Regio’s. Het komt er op neer dat onze jongste Provincie Flevoland op houdt te bestaan. Wij willen daarom aan u verzoeken om nauw als Gemeente Urk hierbij betrokken te blijven, zodat onze Gemeente niet voor een voldongen feit wordt geplaatst als de indeling hiervan bekend wordt. Laten wij in deze de vinger aan de pols houden, de nieuwste ontwikkelingen in deze bij houden. Het belangrijkste in dit alles is dat Urk blijft wat het is: Urk is Urk en Urk blijft Urk.

Lees meer...
 
Ontwikkelingen binnen RUD

OFGVBinnen de Gemeenteraad van de Noord Oostpolder is een motie van de Partijen VVD en POLITIEKE UNIE (PU) met een meerderheid aangenomen om te onderzoeken voor uittreding van de brede Regionale Uitvoeringsdienst RUD (OFGV). In onze  Gemeenteraadvergadering van d.d. donderdag 27 september 2012 is de Ontwerp Begroting 2013 en de Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld en nu al deze ontwikkelingen bij onze buurgemeente hierover. RUD blijft regionaal levendig.

Lees meer...
 
Ontwerp begroting 2013 OFGV en aanpassing

OFGVWij zijn blij dat onze Gemeente Urk in deze brede Omgevingsdienst samenwerken met de buurgemeenten Noord Oostpolder en Dronten, zodat wij gezamenlijk enigszins zicht- en herkenbaar kunnen blijven, zodat wij niet onder zullen sneeuwen. Dit is alleen maar goed voor onze positie binnen deze Omgevingsdienst. Ons standpunt hebben wij in Commissie 01 hierover verwoord. Wij stemmen hier verder mee in. Wethouder Gerrit Post antwoordt dat de Gemeente Urk 2,21% in zijn geheel heeft. Dat neemt niet weg dat men samen met de Noord Oostpolder en Dronten opgetrokken is.

Lees meer...
 
Het Realiseren van Woningbouw binnen onze Woonplaats

WaterwijkAls Fractie van Hart voor Urk zijn wij blij, dat Wethouder Gerrit Post de eerste paal in de Zeewijk Fase 04 voor de Huurkoopwoningen geslagen heeft. De door ons ingediende motie, welke raadbreed gedragen is wordt hier mee verwezenlijkt Het is goed als onze jonge starters gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Ga hier vooral mee door. Blijf creatief. Wij hebben een idee voor u: We hebben vernomen dat de Gemeente Edam – Volendam een project heeft op gestart, om zelf woningen te laten bouwen voor onder andere starters, doorstromers etc., naar de behoefte die er hiervoor bestaat. Dit project functioneert tot tevredenheid van de gemeente, inwoners en bedrijven. Ik wil aan u als College verzoeken, in hoeverre het de moeite waard is om dit voor de Gemeente Urk
te onderzoeken. Wethouder Gerrit Post zegt blij te zijn dat deze week de eerste paal is geslagen. Een kleine twee maanden geleden is overeenstemming bereikt met Bouwbedrijf van der Steeg en Patrimonium.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 4 van 18
Coalitieakkoord
Bekijk hier het coalitieakkoord.
Video's
Bekijk hier onze video's.